Diensten

Verhuur

Bij verhuur/terbeschikkingstelling:

We delen u onze raming mee van de prijs/m²/jaar en bepalen met u de beste manier om uw site op de markt te brengen.

We nemen de volledige procedure voor onze rekening, van commercialisering tot dossierafhandeling :

 • Prijsstudie voor het op de markt brengen van het goed
 • Publiciteit via het internet (website, portaalsite) en via borden en allerhande signalisatie
 • Marktonderzoek bij klanten die in onze gegevensbank op de wachtlijst staan, en eigen initiatieven
 • Onderhandelen met de klant over alle dossiermodaliteiten (+ controleren van de solvabiliteit van de klant)
 • Opstellen van de overeenkomst (huurovereenkomst of overeenkomst voor terbeschikkingstelling) en goedkeuring door de partijen
 • Afhandeling van het dossier, met waarborg(en) en verzekering
 • Plaatsbeschrijving met fotoreportage, indien gewenst

Verkoop

Als onderdeel van een verkoop :

Zal een volledige en ernstige evaluatie worden uitgevoerd op basis van onder meer :

 • de bouwprijs met uitrusting en grondwaarde
 • de huuropbrengst (als onderdeel van een sale & leaseback of een verkoop aan een belegger)
 • recente transacties in het geografische gebied voor vergelijkbare sites
 • de geschiktheidswaarde

Wij bepalen samen de beste prijs om uw terrein op de markt te brengen en staan in voor het volledige verkoopproces in de vorm van een Asset Deal of Share Deal.

Strategie

Vraag ons advies: wij begeleiden u bij uw aankoop-, bouw- en (her)ontwikkelingsprojecten en helpen u om ze te optimaliseren.

Dankzij onze exclusieve ervaring met bedrijfspanden in de vastgoedsector kunnen wij u de juiste oplossingen aanwijzen op het gebied van verdeling, uitrusting en overtollige ruimte om op de markt te brengen. Daarnaast adviseren wij u omtrent aangewezen ratio’s om uw product aantrekkelijk te maken.

Verder zullen wij u wijzen op details die op termijn erg belangrijk kunnen blijken, vooral met het oog op een latere reconversie of (her)waardering van uw site.

 
 

Referentie

 
 

Meer vragen ?

Als u nog vragen heeft , stuur ons dan een bericht en we zullen u zo snel mogelijk antwoorden

Préférences pour les cookies

La protection de vos données personnelles est importante pour nous. C’est pourquoi nous détaillons ci-dessous les différents services et fonctionnalités du site qui utilisent des cookies et nous vous laissons décider des cookies que vous souhaitez autoriser ou refuser.

Veuillez cependant noter que si vous bloquez certains types de cookies, cela pourrait impacter votre expérience de navigation sur notre site ainsi que les fonctionnalités disponibles.

Nous utilisons des cookies fonctionnels obligatoires pour assurer le bon fonctionnement du site. Ils sont, par exemple, nécessaires pour retrouver le résultat d’une recherche ou enregistrer le choix de la langue.

Certaines fonctionnalités, comme l’affichage de vidéos ou de cartes géographiques, sont assurées via des composants externes développés par des partenaires comme YouTube ou Google. Certains composants utilisent des cookies qui sont susceptibles de permettre à ces tiers de suivre le comportement des internautes afin, par exemple, de réaliser du ciblage publicitaire. L’activation de ces fonctionnalités et des cookies associés est donc soumis à votre consentement.